«  maj 2024  »
powtśrczpisoni
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Odwiedza nas 3 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
7366440

Administracja rządowa

 

mswiasłużba cywilnaAdministrację rządową tworzą organy, urzędy oraz inne podmioty publiczne powołane do wykonywania zadań z zakresu administracji publicznej, przypisane - na mocy konstytucji i ustaw - ministrom i podległym im innym jednostkom organizacyjnym. Nie istnieje jeden akt prawny normujący budowę całej administracji rządowej w Polsce. Nowy premier formując rząd ustala liczbę ministrów i i ich kompetencje pod określone priorytety swego programu wyborczego (programu wyborczyego partii).

Administracja rządowa składa się z organów :

 • Naczelnych

 • Centralnych

 • Terenowych

 • zespolonych

 • niezespolonych

 

Organy naczelne to przede wszystkim Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów oraz ministrowie i szefowie komitetów wchodzący w skład Rady Ministrów, obsługiwani przez urzędy, zwane ministerstwami. Organy naczelne powoływane są przez Prezydenta RP lub przez Sejm, a ich właściwość obejmuje terytorium całego państwa. Ministrowie kierują określonymi działami administracji rządowej lub powierza się im odrębne zadania ("minister bez teki"). O tym, jakimi działami administracji rządowej kierują ministrowie, decyduje Prezes RM. W niektórych ministerstwach działają pełnomocnicy rządupowołanido wyodrębnionych spraw.

Organy centralne to organy jednoosobowe noszące najczęściej nazwy: prezes, przewodniczący, szef, główny inspektor, kierownik, dyrektor generalny, dyrektor. Przepisy prawa określają je jako centralne organy administracji rządowej podległe bezpośrednio organom naczelnym i przez nie nadzorowane, których właściwość obejmuje teren całego państwa. Obsługiwane są przez urzędy, a ich podstawowym zadaniem jest wykonywanie prawa. Należą do nich także komisje, czyli organy kolegialne kierowane przez przewodniczących. Centralne organy administracji rządowej podlegają Prezesowi RM, Radzie Ministrów lub odpowiednim ministrom, które to organy sprawują nad nimi nadzór

Terenowe organy administracji rządowej

Na terenie województw administrację rządową stanowią:

1. wojewodowie, którzy są przedstawicielami Rady Ministrów w terenie,

2. erenowe organy administracji rządowej zespolonej, pozostające pod zwierzchnictwem wojewody i składające się ze służb, inspekcji i straży,

3. terenowe organy administracji rządowej niezespolonej podlegające bezpośredniemu zwierzchnictwu ministrów lub centralnych organów administracji rządowej.

 Przedstawiona poniżej struktura administracji rządowej odpowiada obecnemu stanowi ale jak wspominałem struktury administracji są żywe i ciągle się zmieniają .

Prezes Rady Ministrów

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Gospodarki

Ministerstwo Infrastruktury

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ministerstwo Obrony Narodowej

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Skarbu Państwa

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Ministerstwo Sprawiedliwości

Ministerstwo Środowiska

Ministerstwo Zdrowia

 

TERENOWE ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Urzędy Wojewódzkie

 

Organy rządowej administracji zespolonej:

 • Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej;

 • Komendant Wojewódzki Policji;

 • Kurator Oświaty;

 • Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny;

 • Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa;

 • Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego;

 • Wojewódzki Inspektor Geodezji i Kartografii;

 • Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska;

 • Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej;

 • Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;

 • Wojewódzki Lekarz Weterynarii.

Wymienione organy dysponują aparatem pomocniczym w postaci wojewódzkich komend, inspektoratów, oddziałów i kuratoriów.

 

Organy rządowej administracji niezespolonej:

 • Dowódcy okręgów wojskowych, szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych, wojskowi komendanci uzupełnień;

 • Dyrektorzy izb skarbowych, naczelnicy urzędów skarbowych, dyrektorzy urzędów kontroli skarbowej;

 • Dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych i specjalistycznych urzędów górniczych;

 • Dyrektorzy okręgowych urzędów miar i naczelnicy obwodowych urzędów miar;

 • Dyrektorzy okręgowych urzędów probierczych i naczelnicy obwodowych urzędów probierczych;

 • Dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej;

 • Dyrektorzy izb celnych i naczelnicy urzędów celnych;

 • Dyrektorzy urzędów morskich;

 • Dyrektorzy urzędów statystycznych;

 • Dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej;

 • Komendanci oddziałów Straży Granicznej, Komendanci placówek i dywizjonów Straży Granicznej;

 • Okręgowi inspektorzy rybołówstwa morskiego;

 • Państwowi inspektorzy sanitarni;

 • Powiatowi oraz graniczni lekarze weterynarii;

 • Wojewódzcy inspektorzy transportu drogowego.

Wymienione organy dysponują aparatem pomocniczym w postaci urzędów, izb, zarządów, komend, inspektoratów itp.

logo Stowarzyszenie SamorządnośćPortal http://stowarzyszenieluzino.info wykonany został w czynie społecznym a administrowany jest w czasie wolnym. Portal nie korzysta z żadnych źródeł finansowania nie jest wykorzystywany w celach komercyjnych. Misją portalu jest realizacja celów regulaminowych Stowarzyszenia Samorządność , edukacja obywtelska i promocja Gminy Luzino. Zachęcamy odwiedzających do włączenia się w rozwój portalu poprzez dostarczanie materiałów archiwalnych z okolic Gminy Luzino.  W sprawie przekazania materiałów i ich publikacji proszę o kontakt na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Webmaster Kazimierz Kulhawik

9
9
8
8
7
7
6
6
5
5
4
4
38
38
37
37
36
36
35
35
34
34
33
33
32
32
31
31
30
30
3
3
29
29
28
28
27
27
26
26
25
25
24
24
23
23
22
22
21
21
20
20
2
2
19
19
18
18
17
17
Joomla Templates - by Joomlage.com