«  lipiec 2024  »
powtśrczpisoni
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Odwiedza nas 16 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
7390307

Stowarzyszenie rejestrowe

 

Stowarzyszenie rejestrowe posiada osobowość prawną, a wraz z nią prawo bycia stroną wszelkiego rodzaju postępowań. Oznacza to, że stowarzyszenie takie może podpisywać umowy o wynajem lokalu, umowy o dzieło, umowę o pracę, gdy będzie chciało zatrudnić pracowników, a także posiadać własne konto bankowe. Stowarzyszenie rejestrowe może zakładać terenowe jednostki organizacyjne, łączyć się w związki stowarzyszeń, przyjmować w poczet swych członków osoby prawne oraz korzystać z ofiarności publicznej i przyjmować dotacje od organów władzy państwowej i innych instytucji.

Procedura rejestracji stowarzyszenia rejestrowego

zebranieProcedura założenia stowarzyszenia rejestrowego jest podobna do załozenia firmy prowadzącej działalność gospodarczą. Aby założyć stowarzyszenie, obywatele w liczbie co najmniej 15 osób muszą zwołać zebranie założycielskie. Istotne jest aby przed rozpoczęciem zebrania założycielskiego wytypować przewodniczącego, który będzie odpowiedzialny za prowadzenie zebrania, a także sekretarza, do którego należeć będzie sporządzenie protokołu z tego zebrania. Na zebraniu założycielskim podejmuje się uchwałę o powołaniu do życia stowarzyszenia. Podczas tego samego zebrania muszą być podjęte 3 uchwały.

Teksty uchwał, które muszą być podjęte w trakcie zebrania:

  • uchwała o powołaniu stowarzyszenia

  • uchwała o przyjęciu statutu

  • uchwała o wyborze komitetu założycielskiego

 

Można też podjąć uchwałę o wyborze zarządu oraz uchwałę o wyborze komisji rewizyjnej, która jest organem kontroli wewnętrznej. Jednak nie jest to konieczne, aby dokonać rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zarząd oraz komisję rewizyjną można wybrać w późniejszym terminie, ale wiąże się to z koniecznością zwoływania kolejnego zebrania. Wiążą się z tym także dodatkowe koszty, gdyż każda zmiana w statucie musi zostać zgłoszona do KRS, a zgłoszenie zmian jest płatne. Na zebraniu założycielskim podejmuje się uchwałę o powołaniu statutu, który jest najważniejszym wewnętrznym dokumentem stowarzyszenia, dotyczącym jego działalności. Musi on zawierać elementy, które zostały wymienione w ustawie Należy także pamiętać o powołaniu komitetu założycielskiego, co dokonywane jest podczas głosowania jawnego i z tej czynności sporządzana jest uchwała o wyborze komitetu założycielskiego. 

Następny etap tworzenia stowarzyszenia polega na złożeniu wniosku rejestracyjnego. Komitet założycielski składa do KRS wniosek o rejestrację wraz ze statutem, listą założycieli, zawierającą imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli, protokół z wyboru komitetu założycielskiego, a także informację o adresie tymczasowej siedziby stowarzyszenia. Czynią to w ciągu 7 dni od dnia odbycia się zebrania założycielskiego.

 Wniosek o zarejestrowanie stowarzyszenia rozpoznawany jest przez sąd rejestrowy niezwłocznie, a rozstrzygnięcie powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 miesięcy.

Ponadto odpis wniosku o rejestrację stowarzyszenia wraz załącznikami doręczany jest przez sąd organowi nadzorującemu w celu wypowiedzenia się w sprawie wniosku w terminie 14 dni licząc od dnia jego doręczenia, a także przystąpienia, za zgodą sądu, do postępowania jako zainteresowany.

Jeśli podczas postępowania wyjaśniającego wszystko zostanie wyjaśnione i zatwierdzone, stowarzyszenie może uzyskać osobowość prawną, którą uzyskuje z chwilą wpisania do KRS.

Po dokonaniu rejestracji stowarzyszenie zobowiązane jest dokonać jeszcze kilka istotnych czynności:

1.W ciągu 14 dni od dnia rejestracji w KRS, stowarzyszenie zobowiązane jest  złożyć wniosek o numer REGON . Składa się go w urzędzie statystycznym właściwym ze względu na siedzibę organizacji.  Numer REGON wydawany jest w ciągu 7 dni od dostarczenia wniosku. Po jego otrzymaniu stowarzyszenie zobligowane jest zgłosić się do KRSu o dokonanie wpisu numeru do KRS.

2. założyć konto bankowe

3. złożyć wniosek do Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia w celu uzyskania numeru identyfikacji podatkowej -NIP.

Stowarzyszenie zobowiązane jest prowadzić pełną księgowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto corocznie powinno sporządzać sprawozdania finansowe, które składane są do Urzędu Skarbowego.

logo Stowarzyszenie SamorządnośćPortal http://stowarzyszenieluzino.info wykonany został w czynie społecznym a administrowany jest w czasie wolnym. Portal nie korzysta z żadnych źródeł finansowania nie jest wykorzystywany w celach komercyjnych. Misją portalu jest realizacja celów regulaminowych Stowarzyszenia Samorządność , edukacja obywtelska i promocja Gminy Luzino. Zachęcamy odwiedzających do włączenia się w rozwój portalu poprzez dostarczanie materiałów archiwalnych z okolic Gminy Luzino.  W sprawie przekazania materiałów i ich publikacji proszę o kontakt na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Webmaster Kazimierz Kulhawik

9
9
8
8
7
7
6
6
5
5
4
4
38
38
37
37
36
36
35
35
34
34
33
33
32
32
31
31
30
30
3
3
29
29
28
28
27
27
26
26
25
25
24
24
23
23
22
22
21
21
20
20
2
2
19
19
18
18
17
17
Joomla Templates - by Joomlage.com