«  lipiec 2024  »
powtśrczpisoni
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Odwiedza nas 5 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
7390317

W 2016 będzie tylko jedna taryfa na wodę i na ścieki - o to wnioskowalismy

30 listopada 2015 roku Rada Gminy Luzino uchwaliła Uchwałę  w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w Gminie Luzino na rok 2016. Mieliśmy zastrzeżenia do uchwały regulującej te kwestie w roku 2015, zarzucaliśmy, że jest niezgodna z prawem i narusza interes prawny mieszkańców podłączonych do kanalizacji i rozliczających się za ścieki według dodatkowego licznika wody bezpowrotnie zużytej. Wzywaliśmy bezskutecznie Radę Gminy do usunięcia naruszenia prawa. Po wykorzystaniu wymaganych prawem  środków skierowaliśmy skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  w Gdańsku. Uchwała w sprawie taryf która będzie obowiązywała 2016 roku została zredagowana w kształcie o jaki nam chodziło. W 2016 roku obowiązywała będzie jedna taryfa na wodę i jedna taryfa na odprowadzone ścieki bez względu na sposób ich rozliczania za pomocą jednego wodomierza czy też za pomocą wodomierza dodatkowego wody bezpowrotnie zużytej np. do podlewania ogrodu. Uznajemy, że stan prawny w tej sprawie został przywrócony.  Nie kontynuujemy rozpoczętego procesu skargowego do WSA. Za pozytyw należy uznać zachowanie wójta  jako organu przygotowującego uchwały ,że nie czekał na rozstrzygniecie WSA i zmienił swoje stanowisko na przyjazne mieszkańcom i prawu, dostrzegam tu również ducha Przewodniczącego Rady który jako jedyny z radnych dostrzegał w tej uchwale jakąś niezręczność.  

Stanowisko Rady Gminy w sprawie naszego wezwania do usunięcia naruszenia prawa

Sesja Rady Gminy LuzinoOtrzymaliśmy na piśmie stanowisko Rady Gminy Luzino w sprawie naszego wniosku Wezwanie Do Usunięcia Naruszenia Prawa poprzez zmianę Uchwały Rady Gminy Luzino Nr III/15/20/2014 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w Gminie Luzino z dnia 12 grudnia 2014 roku. Wniosek uznany został przez Radę za niezasadny. W naszej ocenie uzasadnienie stanowiska Rady jest nie merytoryczne. Pismo w żadnym miejscu nie zawiera odwołania do aktów prawnych tak jak to było zawarte w naszym wniosku. Cała treść oświadczenia Rady to w naszej ocenie bardziej zawiła i pokręcona twórczość literacka i polemika niż dokument prawniczy. Stwierdzenie, że nie prawdą jest, że mieszkańcy są pozbawieni możliwości rozliczania się za ścieki poprzez odliczanie wody bezpowrotnie zużytej ponieważ Rada przewidziała takie rozwiązanie poprzez wprowadzenie taryfy II (dodatkowy wodomierz),można nazwać tylko polemiką lub niezrozumieniem tego co napisaliśmy. Nie napisałem przecież wprost, że Rada zabroniła rozliczania się za pomocą dodatkowego wodomierza. Napisałem jasno że Rada wprowadzając zróżnicowane taryfy na ścieki dla posiadających i nie posiadających dodatkowy wodomierz w tej samej grupie odbiorców czyni takie rozwiązanie nieopłacalnym a więc mieszkańcy z tego nie korzystają. Zawarte w oświadczeniu Rady stwierdzenie, że rzeczywiście gdy ilość wody zużywanej do podlewania ogrodu jest niewielka nie jest opłacalne korzystanie z taryfy II lub III. Jednakże gdy zużycie jest znaczne to warto zmienić taryfę. Według naszej oceny to odbiorca, mieszkaniec gminy powinien decydować czy mu się chce montować dodatkowy wodomierz czy nie. Tu doszło do tego co w naszym kraju jest nagminne, to władza pomyślała za mieszkańca i zadecydowała kiedy będzie to opłacalne i wręcz narzuciła określone zachowanie i to jest sprzeczne z intencją ustawodawcy. W oświadczeniu odwołano się do taryf za dostarczanie gazu czy energii elektrycznej, gdzie dla pewnych grup, dana taryfa jest opłacalna. Nie wiem jak redagujący to uzasadnienie na to wpadł ? Sposób rozliczania się za energię elektryczną czy za gaz normują całkowicie odrębne akty prawne , nie Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i Rozporządzenie Ministra Budownictwa w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Więc co ma piernik do wiatraka?

Kazimierz Kulhawik

Prezes Stowarzyszenia Samorządność

Wniosek w sprawie rozliczania kanalizacji w Luzinie odrzucony

Wodomierz dodatkowy w LuzinieW dniu 27 sierpnia na sesji Rady Gminy Luzino rozpatrzony został nasz wniosek:
Wezwanie do Usunięcia Naruszenia Prawa poprzez zmianę Uchwały Rady Gminy Luzino Nr III/15/20/2014 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w Gminie Luzino z dnia 12 grudnia 2014 roku. Przed poddaniem wniosku pod głosowanie zabrałem głos w tej sprawie. Jako autor wniosku przedstawiłem Radzie w sposób jak mogłem najbardziej przystępny racje mieszkańców i podstawy prawne do zmiany powyższej uchwały. Zaapelowałem do radnych o rozważenie przedstawionych argumentów i nie głosowanie przeciwko samym sobie i przeciwko mieszkańcom. Po moim wystąpieniu głos zabrał wójt i Przewodniczący Rady. Niestety wójt bronił uchwały i swojego stanowiska do końca, co jest oczywiste. Wójt, nawet gdy w 200% nie ma racji będzie przy pomocy Rady bronił swego stanowiska i czekał na rozstrzygnięcie sądów. Przewodniczący Rady przyznał, że być może jest tu jakaś niezręczność i w przyszłym roku być może nastąpią w uchwale jakieś zmiany, ale w tym roku to wymagałoby korekt w stawkach itd. Żaden z radnych w tej sprawie poza Przewodniczącym głosu nie zabrał. Przewodniczący poddał wniosek pod głosowanie a radni jak jeden mąż w liczbie 13 zagłosowali przeciw. Większość w Radzie ma opcja wójta, ale są radni, którzy weszli do rady z innych komitetów jednak wszyscy bezkrytycznie zagłosowali przeciw. Przewodniczący przed głosowaniem przeczytał uzasadnienie, gdy otrzymamy je na piśmie i przeanalizujemy podejmiemy decyzję czy skierujemy pozew do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zapytałem wójta, kiedy w końcu zostaną naprawione ulice Dobra i Letnia zdewastowane w czasie budowy kanalizacji. Kruszywo jest już przywiezione, prace powinny się zakończyć do połowy września, ale istotna jest również pogoda. Przy obecnej suszy wykonane prace nie będą w pełni efektywne a na pewno będą uciążliwe dla mieszkańców.

Kazimierz Kulhawik

Prezes Stowarzyszenia Samorządność

W Gminie Luzino montaż dodatkowego wodomierza do podlewania ogrodu nieopłacalny

Taryfy opłat za wodęi kanalizację  w LuzinieMieszkańcy, którzy wykorzystują znaczne ilości wody do celów, w wyniku których nie powstają ścieki – np. podlewają ogród, mogą zamontować wodomierz dodatkowy mierzący wodę bezpowrotnie zużytą. Wówczas obciążenie za odprowadzane ścieki pomniejszone zostanie o ilość wody zużytej bezpowrotnie np. do podlewania ogrodu. Warunki rozliczeń za wodę bezpowrotnie zużytą bez opłat za ścieki określa art. 27 ust. 6 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.): „W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług."
Wiele gmin i przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych w kraju informuje swoich klientów wprost o możliwości zainstalowania na terenie nieruchomości wyposażonej w przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne dodatkowego wodomierza do pomiaru wody przeznaczonej do bezpowrotnego zużycia, co przełoży się na niższe rachunki za ścieki. Koszty związane z instalacją wodomierza dodatkowego leżą w całości po stronie klienta i są związane z zakupem, legalizacją i montażem wodomierza dodatkowego. Istnieje również możliwość zainstalowania urządzenia pomiarowego na wyjściu kanalizacyjnym i wtedy mamy precyzyjny i realny pomiar odprowadzonych ścieków. Niestety w Gminie Luzino zostaliśmy pozbawieni możliwości rozliczania się za ścieki poprzez odliczenie wody bezpowrotnie zużytej za pomocą dodatkowego wodomierza lub z wykorzystaniem urządzenia pomiarowego na wyjściu kanalizacyjnym. Uchwała Rady Gminy Luzino Nr III/15/20/2014 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w Gminie Luzino z dnia 12 grudnia 2014 roku wyodrębnia trzy podstawowe grupy taryfowe, dotyczą one tego samego odbiorcy (gospodarstw domowych i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz podmiotów publicznych).Taryfy tak skalkulowano, że przedstawione wyżej sposoby rozliczania się za ścieki w Gminie Luzino są nie opłacalne

Taryfa I- dla odbiorców rozliczających się za wodę i ścieki według wskazania wodomierza głównego :
Za 1m3 zużytej wody - 2,90 zł
Za 1m3 zrzuconych ścieków - 4,47 zł
Taryfa II – dla odbiorców rozliczających się za wodę według wskazań wodomierza głównego za zrzucone ścieki według różnicy wskazań wodomierz głównego i wodomierza mierzącego zużycie wody nie odprowadzonej do kanalizacji:
Za 1m3 zużytej wody - 2.90 zł
Za 1m3 zrzuconych ścieków - 5.66 zł
Taryfa III – dla odbiorców rozliczających się za wodę według wskazań wodomierza głównego za zrzucone ścieki według wskazań urządzenia pomiarowego na wyjściu kanalizacyjnym:
Za 1m3 zużytej wody - 2.90zł
Za 1m3 zrzuconych ścieków - 5.66
Każdy zgłaszający się do UG Luzino o informację o możliwość zainstalowania dodatkowego wodomierza do wody bezpowrotnie zużytej jest informowany o nieopłacalności takowej inwestycji i jest to prawda. W naszej gminie nie uchwalono Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, który regulowałby szczegółowo wiele spraw związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków na terenie gminy Luzino np. okres rozliczania się według licznika dodatkowego w miesiącach letnich . Wodę do podlewania ogrodu wykorzystujemy przez trzy góra cztery miesiące w roku a w II taryfie pozostajemy przez cały czas obowiązywania umowy na odbiór ścieków od momentu zadeklarowania rozliczania się w sposób opisany wyżej i cały czas płacimy wyższą stawkę za ścieki. Z tego jasno wynika , że chcąc oszczędzać zapłacimy w sumie wyższy rachunek niż zapłacilibyśmy za rozliczanie się według jednego głównego wodomierza. Instalowanie urządzenia pomiarowego na wyjściu kanalizacyjnym również niema sensu skoro będziemy zmuszeni płacić wyższą stawkę za m3. Uchwała RG nie pozostawia żadnego wyboru zmusza wszystkich klientów do korzystania z taryfy I czyli do płacenia za całą pobraną wodę jako w całości zrzuconą do kanalizacji.


Różnica za 1m3 zrzuconych ścieków między taryfą I a II i III wynosi 1,19 zł. Przyjmując średnie miesięczne zużycie wody na gospodarstwo domowe 10 m3 x 1.19 zł x 12 miesięcy = 142 zł tyle więcej zapłaci odbiorca rozliczający się za pomocą licznika dodatkowego lub urządzenia pomiarowego za ścieki rzeczywiście zrzucone.


142 zł : 4.47zł = 31,76 m3 ścieków, plus jednorazowy koszt zakupu wodomierza, lub urządzenia pomiarowego, zainstalowania, opłata abonamentowa w sumie około 350 zł. Według taryf Uchwały RG Luzino zużycie wody do podlewania ogrodu na kwotę powyżej 350 zł czyni ekonomicznie opłacalne rozliczanie się zgodnie z art. 27 ust. 6 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.


W Internecie nie znalazłem taryf skonstruowanych według podobnej filozofii, regułą natomiast jest zaliczanie tych trzech taryf do jednej grupy taryfowej. Według mnie grupy taryfowe dla tej samej grupy odbiorców w Uchwale RG Luzino zostały określone niezgodnie z prawem. Wystosowałem w tej sprawie do Rady Gminy Luzino wniosek: Wezwanie Do Usunięcia Naruszenia Prawa poprzez zmianę Uchwały Rady Gminy Luzino Nr III/15/20/2014 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w Gminie Luzino z dnia 12 grudnia 2014 roku.

Kazimierz Kulhawik

Prezes Stowarzyszenia Samorządność

 

Czytaj więcej...

Naprawa ulicy Dobrej i Letniej w Luzinie do 04.07.2015

W odpowiedzi na nasz wniosek o udostępnienie informacji publicznej wójt udostępnił skany żądanych dokumentów. Jest to korespondencja UG Luzin do wykonawcy instalacji kanalizacyjnej w/s przeglądu gwarancyjnego oraz protokół z tego przeglądu. W protokóle napisano, że drogi należy doprowadzić do stanu sprzed inwestycji , co zostało zgodnie potwierdzone podpisem stron oraz przez inspektora nadzoru. Termin usunięcia określono do 04.07.2015. W przesłanych dokumentach brak spójności w chronologii dat względem poprzedniej odpowiedzi wójta , ale jak poprzednio podkreślałem najistotniejszy jest dla nas realny remont i mamy nadzieję ,że tym razem termin zostanie dotrzymany.

Kazimierz Kulhawik

Remont ul Letniej i Dobrej Luzinie

 

 Naprawa ul Dobrej i Letniej w Luzinie

Odpowiedź UG Luzino na wniosek w sprawie remontu ulic

Oprócz złożenia pisemnego wniosku dwukrotnie rozmawiałem telefonicznie i raz osobiście z wójtem w sprawie remontu wyszczególnionych ulic. Wójt obiecał , że remont tych ulic będzie miał pod szczególną troską. Obietnice często pozostawały tylko obietnicami ale ja zawsze miałem dużą wiarę i teraz również wierzę że zostaną spełnione . Zawartość odpowiedzi pisemnej mnie osobiście zadawala. Oby tylko moje zrozumienie treści było zgodne z intencją piszącego. Ostatnio interweniowałem u wójta w poprzednim roku w sprawie rozległej kałuży na styku ul Dobrej i Wilczka przy warsztacie samochodowym i wójt wywiązał się z obietnicy rozwiązania problemu w 100%. Oby ta tendencja trwała nadal.

 

Kazimierz Kulhawik.

Prezes Stowarzyszenia Smorządność

 

Odpowiedź UG Luzino na wniosek w sprawie remontu ulic

Wniosek o remont ul Dobrej, Wybickiego, Letniej, Ceynowy w Luzinie

Ul.Wybickiego W LuzinieW imieniu mieszkańców ulic Dobrej, Wybickiego , Letniej, Ceynowy w Luzinie wystosowałem do wójta Gminy Luzino wniosek o naprawę wymienionych ulic . Wyszczególnione ulice uległy degradacji w trakcie budowy kanalizacji. Niestety po zakończeniu prac wykonawca nie doprowadził nawierzchni ulic do poprzedniego stanu. W związku z tym mieszkańcy mają prawo oczekiwać, że gmina jako właściciel drogi i inwestor budowy kanalizacji doprowadzi w/w ulice w trakcie wiosennych prac remontowych do należytego stanu. Na wymienionych ulicach zainstalowane zostały już wszystkie podziemne media i w perspektywie kilkunastu lat nie będzie potrzeby rozkopywania nawierzchni. W związku z tym wnioskujemy o podejście kompleksowe do problemu. Mieszkańcy mają już dość co rocznego wiosną i jesienią, doraźnego dosypywania różnego rodzaju gruntu. Doprowadziło to do wywyższenia ulic ponad poziomy posesji co skutkuje zalewaniem garaży i podwórek w trakcie opadów deszczu i roztopów śniegu. Obecny stan ulic jest w stanie wyjściowym można je przyrównać do dróg polnych, nie ma czego ratować. Należy doprowadzić do wypoziomowania ulic wzdłóż osi , obniżenia poziomu gdzie trzeba poniżej posesji, przykryć odpowiednią grubością kruszywa , zagęścić oraz odpowiednio wyprofilować pobocza w celu odprowadzenia wody. Ruch na tych ulicach nie jest duży więc remont wykonany w takim zakresie rozwiąże sprawę na kilka lat bez potrzeby co półrocznych doraźnych napraw. Perspektywa utwardzenia wymienionych ulic asfaltem wydaje nam się tak odległa, że zaproponowany sposób naprawy jest naszym zdaniem jak najbardziej zasadny.

Kazimierz Kulhawik
Prezes Stowarzyszenia Samorządność

Wniosek o wykonanie remontu ulic Dobra,Wybickiego, Letnia w Luzinie

Stanowisko GDDKiA Oddział w Gańsku w sprawie przebudowy skrzyżowania DK6 z ul. Wilczka w Luzinie

Skrzyżowanie DK6 LuzinoW kampanii wyborczej do ostatnich wyborów samorządowych wszystkie komitety wyborcze wystawiające kandydatów na radnych Rady Gminy Luzino deklarowały, że przebudują skrzyżowanie DK nr 6 z Ul. Wilczka w Luzinie. Przebudują w ten sposób , ze powstanie pas do skrętu w prawo z ulicy Wilczka w kierunku Wejherowa. Ponadto doprowadzą do wybudowania chodnika dla pieszych od wspomnianego skrzyżowania wzdłuż DK 6 do Kębłowa. Nasz komitet wyborczy również deklarował zajęcie się tym tematem. Stowarzyszenie Samorządność mimo, że nie wprowadziło do Rady żadnego radnego interesuje się nadal tym problemem. W związku z powyższym zwróciłem się do GDDKiA w Gdańsku o informację czy były podejmowane wcześniej jakieś inicjatywy w tym temacie przez władze naszej gminy (wójt, Rada) przez pojedynczych mieszkańców czy też grupy mieszkańców. Czy jest jakaś szansa na rozwiązanie tego problemu? Naszą determinację do zajmowania się tą sprawą wzmocniła informacja http://www.nadmorski24.pl/aktualnosci/21248-nowe-wideorejestratory-tym-razem-w-luzinie-i-mostach.html odnośnie umieszczenia przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego na tym skrzyżowaniu rejestratora przejazdów na czerwonym świetle (co już się dokonało). Takie rejestratory wszystkim kojarzą się już tylko z jednym, ze skokiem na kasę oraz stresem kierowców czego wynikiem są częste kolizje na takich skrzyżowaniach. W naszej ocenie obecnie największe zagrożenie którym powinna zająć się policja wspólnie z inspekcją jest agresja , chamstwo i popisy, które powinny być traktowane  jako przestępstwo a nie wykroczenie drogowe, które pozostaje bezkarne lub kosztuje sprawcę mniej niż wykroczenie zarejestrowane przez fotoradar.
Poniżej stanowisko GDDKiA w Gdańsku wraz z uzasadnieniem. Ze stanowiskiem i uzasadnieniem nie zgadzamy się. Odniesiemy się do niego w odrębnym artykule.


Kazimierz Kulhawik
Prezes Stowarzyszenia Samorządność


Szanowny Panie,
w odpowiedzi na Pana e-maila z dnia 1 stycznia 2015 r. w sprawie skrzyżowania w Luzinie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku uprzejmie informuje, że w ostatnich latach odbyło się kilka spotkań z przedstawicielami gminy Luzino, na których to spotkaniach przedstawiane były postulaty dotyczące przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 6 z ul. Wilczka w Luzinie oraz połączenia chodnikiem przedmiotowego skrzyżowania z Kębłowem. GDDKiA Oddział w Gdańsku jako zarządca drogi krajowej nr 6 wraz ze skrzyżowaniem nie przewiduje rozbudowy przedmiotowego skrzyżowania. Jest to spowodowane głównie tym, że środki na przebudowę skrzyżowań w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (pełna nazwa programu: Program Redukcji Liczby Ofiar Śmiertelnych) są przydzielane centralnie wg algorytmu, na który składają się między innymi liczba wypadków w tym z ofiarami śmiertelnymi , wartości natężeń ruchu kołowego oraz spodziewana redukcja wypadków wynikająca z przebudowy. W przypadku budowy prawoskrętu na wlocie podporządkowanym przebudowa nie wpływa na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, a jedynie na komfort użytkowników w postaci krótszego oczekiwania na wjazd na DK nr 6. Komfort ten można jednak osiągnąć poprzez korektę programu sygnalizacji świetlnej na przedmiotowym skrzyżowaniu. GDDKiA Oddział w Gdańsku planuje zlecić w najbliższym czasie opracowanie nowego programu dla tej sygnalizacji, który mógłby doraźnie wydłużać długość światła zielonego dla tego wlotu do maksimum tj. do około 50 sekund raz na 3 cykle sygnalizacji. Takie rozwiązanie powinno poprawić komfort włączania się do drogi krajowej nr 6 zwłaszcza w przypadkach kumulacji pojazdów na wlocie podporządkowanym.
W zakresie chodnika łączącego skrzyżowanie z Kębłowem GDDKiA Oddział w Gdańsku informował wielokrotnie przedstawicieli Gminy Luzino, że pas drogowy drogi krajowej nr 6 na tym odcinku jest zbyt wąski by zmieścić tam ciąg pieszy. Dodatkowo część drogi biegnie na nasypie i w związku tym umiejscowienie chodnika przy drodze znacznie wpływać może na koszty realizacji. W związku z powyższym w celu połączenia tych obszarów chodnikiem należałoby szukać innych lokalizacji â€" nie koniecznie w pasie drogi krajowej nr 6.
Odnośnie umieszczenia fotorejestratora wykroczeń przejazdu na czerwonym świetle GDDKiA Oddział w Gdańsku wyjaśnia, że organem decydującym o lokalizacji urządzeń jest Główny Inspektorat Transportu Drogowego.


Bartłomiej Banach
Naczelnik Wydziału BRDiZR
Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
tel. +48 58 51 12 406; fax. +48 58 51 12 405
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.; www.gddkia.gov.pl

Mieszkańcy Zelewa i Luzina chcą kontynuacji remontu drogi powiatowej Zelewo – Zamostne. Podjęliśmy już w tej sprawie działania.

Remont drogi w Zelewie stał się faktem. W tym roku będzie to krótki odcinek, około 600m,  ale mieszkańców i nas cieszy bardzo. Wiele osób z kręgów decyzyjnych zgodnie stwierdza, że doprowadzenie wniosku radnego Budnika Kazimierza  do finału to jakiś fart. My  w Stowarzyszeniu Samorządność nie uważamy tego za fart. Sprawa została po prostu umiejętnie poprowadzona i była ponad polityczna, dlatego wszyscy do których się zwróciliśmy  poparli nas i mamy taki finał.  Jeszcze raz dziękujemy  naszym radnym powiatowym i radnym Rady Gminy Luzino. Remont kawałeczka drogi powiatowej  Zelewo  - Zamostne absorbuje uwagę  nie tylko mieszkańców  Zelewa i Zielnowa ale również  mieszkańców całej gminy Luzino a nawet Gminy Linia. W rozmowach z mieszkańcami Luzina wielokrotnie to słyszeliśmy a dzieje się to za sprawą strefy ekonomicznej Żarnowiec, do której ta droga jest doskonałym połączeniem. Mieszkańcy są gotowi poprzeć nasze dalsze starania własnymi podpisami zebranymi bez naszego udziału. Myślimy, że ten argument będzie dodatkową formą nacisku na samorządy gminy Luzino, Wejherowo i powiatu. My o sprawie nie zapominamy i drążymy dalej. Wspólnie z radnym Kazimierzem  Budnikiem  ponownie wystąpiliśmy z wnioskami do starostwa i Rady Gminy Luzino  o kontynuację remontu w następnym roku (wnioski poniżej).  Dodatkowo  wysłaliśmy wniosek do gminy Wejherowo o współfinansowanie wspólnie z powiatem  remontu tejże drogi na swoim terenie. Jako głównego argumentu użyliśmy wpływu drogi na politykę zatrudnienia w powiecie. Strefa Ekonomiczna Żarnowiec  w Kartoszynie będąca podstrefą  Pomorskiej  Specjalnej  Strefy Ekonomicznej jest  liczącym się miejscem pracy dla mieszkańców gmin powiatu wejherowskiego. Wnioskowana droga ze względu na małe natężenie ruchu  jest istotnym połączeniem do miejsca pracy. Alternatywny dojazd DK nr.6 i dalej przez  Bolszewo wiąże się z bezpieczeństwem a także  znacznie wydłużonym czasem dojazdu do pracy. Trwa kampania wyborcza, wielu radnych kreuje sztuczne problemy w celu zbicia kapitału politycznego, nie mają głowy i czasu  na sensowne i  twórcze działania. Teraz trwają prace nad budżetami samorządów na przyszły rok i należałoby zając się konkretami. Na przykład, jak sensownie zorganizować bezpieczny i komfortowy  dowóz dzieci do szkoły,  jakie środki na to  przeznaczyć w przyszłym roku. Jest to bardzo dobry temat do wykazania się i zaistnienia. My wybraliśmy temat drogowy ponieważ radny Budnik Kazimierz w spawie dowozu dzieci do szkoły już działał i zadziałał skutecznie.

Kazimierz Kulhawik

Prezes Stowarzyszenia Samorządność

 

Jest duża szansa na przebudowę drogi w Zelewie

droga zelewoDobra wiadomość dla mieszkańców wsi Zalewo. Zarząd Powiat Wejherowskiego docenił ich starania i wyraził chęć współfinansowania przebudowy drogi od Zelewa do granicy z gminą Wejherowo. Zarząd Powiatu zarekomendował to zadanie organom gminy Luzino. Jak wiadomo drogi powiatowe są remontowane przy udziale 50% powiatu i 50% właściwej gminy. W związku z tym starosta wystosował  pismo do wójta gminy Luzino z prośbą  o ustosunkowanie się do propozycji i  jak najszybszą deklarację współfinansowania. Zarząd Powiatu informuje, że zlecił Zarządowi Drogowemu przygotowanie dokumentacji technicznej  do realizacji powyższego zadania. Wszystko teraz zależy od władz gminy Luzino. My ze swej strony nadal będziemy wspierać radnego Kazimierza Budnika i  mieszkańców w doprowadzeniu do zrealizowania tego projektu. W tej sprawie złożyliśmy wnioski do władz gminy z apelem o jak najszybsze  podpisanie porozumienia ze starostą. Mamy nadzieją, że zbiorowy i  solidarny głos mieszkańców Zelewa zostanie  wysłuchany.

Kazimierz Kulhawik

Prezes Stowarzyszenia Samorządność

odpowiedz starosty

Nasze wsparcie dla radnego Kazimierza Budnika w jego staraniach o modernizację drogi w Zelewie.

Droga ZelewoNa każdym szczeblu  trwają obecnie prace nad budżetem, planuje się określone inwestycje, trwają przepychanki, co pilniejsze, co bardziej propagandowe a co po prostu jest niezbędne i po ludzku potrzebne społeczności lokalnej, potrzebne określonej wsi. Zdaniem radnego Kazimierza Budnika i naszym również w gminie Luzino bardzo pilna i niezbędna jest modernizacja drogi powiatowej Kniewo – Łebno na odcinku Zelewo – Zamostne. Droga ta zaspakaja żywotne interesy wsi Zelewo i Zielnowo. Jest to najkorzystniejsze połączenie tych wsi z Wejherowem dla mieszkańców, pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, odbiorców mleka od rolników dostawców nawozów, paszy. Od lat mieszkańcy niszczą na tej drodze swoje pojazdy, można przypuszczać, że stan drogi ogranicza napływ nowych mieszkańców z terenu trójmiasta w ten cichy zakątek doliny rzeki Redy. Obecny stan zdegenerowania wymienionego odcinka jest bardzo wysoki, odwlekanie modernizacji może w krótkim czasie skutkować budową drogi od podstaw. Wymieniony odcinek od powstania był za wąski, wymaga poszerzenia i odnowienia nawierzchni. Istnieje porozumienie, między powiatem i gminami o wspólnym finansowaniu remontów dróg powiatowych. Na wniosek radnego Kazimierza Budnika zadanie to zostało wpisane do wykazu zadań inwestycyjnych gminy Luzino w roku 2014 i zatwierdzone przez Radę. Istnieje, zatem podstawa do ujęcia tego zadania w wykazie zadań inwestycyjnych powiatu na rok 2014 pod tytułem Modernizacja drogi powiatowej Kniewo – Łebno na odcinku Zelewo – Granica gminy Wejherowo. Radny wystosował pisemny wniosek do zarządu powiatu, uzyskał obietnicę poparcia dla inicjatywy radnych Rady Powiatu z terenu Gminy Luzino. Radny Kazimierz Budnik jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Samorządność a temat jest niezwykle istotny, dlatego również włączamy się w proces popierania inicjatywy i zdobywania wszelkiego dostępnego poparcia. Wystosowaliśmy wniosek do starosty, oraz wystąpiliśmy z pismem do Pan posła Jerzego Budnika o poparcie inicjatywy na szczeblu powiatu. Aby nasze działania nie znikły w zaciszach gabinetów, podnieść ich wagę a ewentualne obietnice nie zostały puste , informujemy o nich opinię publiczną Gminy Luzino. O efektach będziemy informować .

Kazimierz Kulhawik

Prezes Stowarzyszenia Samorządność

 Wniosek radnego Kazimierza Budnika do Zarządu Powiatu Wniosek  Stowarzyszenia do starosty Józefa Reszke Wniosek Stowarzyszenia  do posła Jerzego Budnika

 

 

 

 

logo Stowarzyszenie SamorządnośćPortal http://stowarzyszenieluzino.info wykonany został w czynie społecznym a administrowany jest w czasie wolnym. Portal nie korzysta z żadnych źródeł finansowania nie jest wykorzystywany w celach komercyjnych. Misją portalu jest realizacja celów regulaminowych Stowarzyszenia Samorządność , edukacja obywtelska i promocja Gminy Luzino. Zachęcamy odwiedzających do włączenia się w rozwój portalu poprzez dostarczanie materiałów archiwalnych z okolic Gminy Luzino.  W sprawie przekazania materiałów i ich publikacji proszę o kontakt na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Webmaster Kazimierz Kulhawik

9
9
8
8
7
7
6
6
5
5
4
4
38
38
37
37
36
36
35
35
34
34
33
33
32
32
31
31
30
30
3
3
29
29
28
28
27
27
26
26
25
25
24
24
23
23
22
22
21
21
20
20
2
2
19
19
18
18
17
17
Joomla Templates - by Joomlage.com